Natječaj za prijavu poslovnih slučajeva za sudjelovanje na natjecanju “Vizionar” u akademskoj godini 2017./2018. produžen je do 11. veljače 2018. godine.

Pozivamo sva zainteresirana poduzeća da se o natječaju informiraju u tekstu natječaja i njegovu prilogu – Briefu, koji je potrebno popuniti i poslati na navedenu adresu u Natječaju, kako bi Vaša prijava bila važeća.

Za sva dodatna pitanja u vezi ovog natječaja možete se javiti na e-mail adresu: vizionar@estudent.hr.

Lana Bradašić