Rodendanski mjesec prvi-02

Organizator nagradnog natječaja pod nazivom „Rođendanski mjesec darivanja eSTUDENTa“ (u daljnjem tekstu: Natječaj) je pravna osoba studentska udruga eSTUDENT,  sa sjedištem na adresi Trg J.F. Kennedy p.p. 137, 10000 Zagreb, OIB: 85776407714 (u daljnjem tekstu Organizator).

Natječaj se priređuje u svrhu promocije Organizatora i jačanje povezanosti s korisnicima putem Facebooka.

Natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane društvene mreže Facebook (www.facebook.com), niti je povezan s Facebookom.

Facebook ni na koji način nije povezan i odgovoran za ono što se događa u vezi s nagradnim natječajem.

Facebook ne sponzorira, promovira ili administrira nagradni natječaj.

Facebook nije odgovoran za organizaciju i provođenje natječaja u slučaju eventualnih sporova.

PRAVILA NATJEČAJA

Ova će Pravila biti objavljena na Facebook stranici studentske udruge eSTUDENT https://www.facebook.com/eSTUDENT.hr/.

Sudjelovanjem u Natječaju svaki Sudionik (kako je taj pojam određen u članku „Sudionici“ ovih Pravila) prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

Organizator pridržava pravo promjene ovih Pravila, a o tome će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni na Facebook stranici studentske udruge eSTUDENT.

TRAJANJE NATJEČAJA

Nagradni natječaj održava se u razdoblju od  1.2.2019. do 28.12.2019. Posljednja nagrada iz fonda bit će predstavljena 28.2.2019., a dobitnik odabran 1.3.2019.

OPIS NATJEČAJA

Na eSTUDENT  Facebook/Instagram stranici (https://www.facebook.com/eSTUDENT.hr/ ) održat će se Natječaj  u sljedećoj formi:

U razdoblju od 1.2.2019. do 28.2.2019. Svaki drugi  dan će na zidu eSTUDENT Facebook stranice biti postavljena fotografija pojedine nagrade (ili video koji ju prikazuje). Zadatak sudionika je u roku od 24 sata od objavljivanja fotografije u komentaru napisati zašto baš on zaslužuje nagradu. Dobitnik nagrade bit će izabran preko aplikacije i imena dobitnika bit će objavljena na službenoj top listi unutar aplikacije nakon završetka natječaja te će pobjednik biti izabran idući dan u 23:00. Dobitnik će o osvojenoj nagradi biti obaviješten u komentaru unutar 24 sata, kako bi s organizatorom dogovorili preuzimanje nagrade. Ako se dobitnik ne javi u roku 24 sata od postavljanja obavijesti o osvojenoj nagradi, dobitnik gubi pravo na nagradu te se ista dodjeljuje sljedećem plasiranom i tako dalje sve dok se dobitnik ne odazove u roku od 24 sata od obavijesti.

U razdoblju od 1.2.2019. do 28.2.2019. na zidu eSTUDENT Facebook stranice bit će postavljena fotografija posljednje nagrade Natječaja. Zadatak sudionika će također biti u roku od 24 sata od objavljivanja fotografije, u komentaru naznačiti i odgovoriti na pitanje zašto baš on zaslužuje nagradu.Dobitnik spomenute nagrade bit će odabran i proglašen 1.3.2019.

SUDIONICI

Pravo sudjelovanja u Natječaju ima svaka fizička osoba koja je punoljetni državljanin Republike Hrvatske i koja je fan Facebook stranice eSTUDENT (https://www.facebook.com/eSTUDENT.hr/).

Mogućnost osvajanja nagrade nemaju natjecatelji koji su od početka Natječaja mjeseca osvojili nagradu u sklopu istog.

Sudionici imaju pravo osvojiti samo jednu nagradu  unutar ovog natječaja.

Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnom natječaju, u skladu sa zakonom. Ako je dobitnik nagrade malodobna osoba, Organizator će uručiti nagradu osobi koja je temeljem zakona ili odluke državnog tijela dužna starati o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju roditeljski odnosno starateljski odnos.

U Natječaju ne mogu sudjelovati članovi Predsjedništva akademske godine 2018. / 2019. studentske udruge eSTUDENT.

NAGRADE

Fond nagrada sastoji se od ukupno 17 nagrada  od kojih će svaka biti dodijeljena tijekom svaka dva dana Natječaja.

Sudionici će imati mogućnost osvojiti jednu nagradu svaki drugi dan u razdoblju od 1.2.-28.2. 2019.

Iznimka je nagrada koja će biti predstavljena 28.12.2019., a čiji će dobitnik biti proglašen 1.3.2019. godine.

Dobitnici nagrada nemaju pravo zahtijevati drugačije Nagrade od onih koje su im dodijeljene ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima.

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge.

DOBITNICI I PREUZIMANJE NAGRADA

Dobitnici nagrade bit će obaviješteni putem Facebook stranice eSTUDENTa https://www.facebook.com/eSTUDENT.hr/ ).

Sudionici nagradnog natječaja suglasni su s objavom svog imena pri proglašenju pobjednika nagradnog natječaja.

Ukoliko nagradu šalje Organizator, dobitnik je dužan poslati svoje osobne podatke (ime, prezime, e-mail adresu i adresu prebivališta) u inbox Facebook stranice eSTUDENTa nakon što je obaviješten o osvajanju nagrade od strane Organizatora.

Podaci primljeni unutar inboxa stranice koristit će se isključivo u svrhu održavanja ovog Natječaja. Svi dobitnici obvezuju se poslati istinite i točne osobne podatke. Sudionici nagradnog natječaja suglasni su sa slanjem navedenih podataka Organizatoru.

Dobitnike ćemo kontaktirati i obavijestiti o načinu preuzimanju nagrade.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema dobitniku nagrade.

DISKVALIFICIRANJE SUDIONIKA

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati i izbrisati prijavljeni odgovor  Sudionika za kojeg postoji opravdana sumnja da krši Pravila ovog natječaja, te ako se radi o profilu za koji postoji osnovana sumnja da je lažan.

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

Ni Organizator ni  eSTUDENT Facebook stranica ni na koji način ne preporučuju, ne podržavaju, ne promiču, niti ne odgovaraju za sadržaje, njihovu dostupnost, ni uvjete pod kojima su isti dostupni na internetskim stranicama trećih osoba koje Sudionici objave u okviru sudjelovanja u Natječaju.

Svaki Sudionik jamči Organizatoru da sadržaji koje prijavljuje u svrhu sudjelovanja u Natječaju ne povrjeđuju prava trećih osoba, uključujući, između ostaloga, prava intelektualnog vlasništva, poslovnu tajnu i slično.

OGRANIČENJA I ODRICANJA

Organizator se oslobađa odgovornosti za štetu ako dokaže da nije mogao ispuniti svoje obveze, odnosno da je zakasnio s ispunjenjem svojih obveza iz ovih Pravila zbog vanjskih, izvanrednih i nepredvidivih okolnosti nastalih nakon početka Natječaja koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, kao što su, primjerice, zakonodavne promjene, ratno stanje ili elementarne nepogode (tzv. okolnosti više sile).

Za rješavanje eventualnih sporova između Organizatora i bilo kojeg Sudionika ili Dobitnika nagrade nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

 

U Zagrebu, 1.2.2019.