beograd

Pozivamo sve studente završnih godina preddiplomskog studija i studente diplomskog studija na konferenciju u Beogradu 25. rujna.

 

Cilj i tema konferencije

Vođeni željom da potaknu proaktivnost mladih i obrazovnih, studenti Ekonomskog fakulteta u Beogradu odlučili su u saradnji sa Naučnim društvom ekonomista Srbije (NDES), a uz podršku uprave i profesora fakulteta, organizirati znanstveno – stručnu konferenciju iz ekonomije, prvu ovakve vrste u Srbiji.

 

Tema konferencije je „Ekonomija danas – teorija i praksa”. Osnovna ideja je da studenti kroz znanstveno-istraživački rad prikažu primjenu teorijskih koncepata na različite probleme sa kojima se suočavaju ekonomski subjekti u stvarnosti.

 

Konferencija će biti podijeljena u tri sesije:

  1. ekonomska teorija i politika, kvantitativna ekonomija
  2. financije, bankarstvo, osiguranje, računovodstvo i revizija
  3. menadžment, marketing i trgovina

 

Konferencija je prije svega namijenjena studentima završnih godina osnovnih studija i studentima diplomskih studija.

 

Prijava

Svi studenti koji žele sudjelovati na konferenciji mogu svoj rad, zajedno sa popunjenim formularom za prijavu, poslati do 4. rujna na email konferencija@ekof.bg.ac.rs. O prihvaćanju rada odlučit će Programski odbor i o tome će obavijestiti autore do 18. rujna. Konferencija će se održati 25. rujna u profesorskoj sali na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

Formular za prijavu – SRPSKI

Fomular za prijavu – ENGLESKI

 

Publiciranje

Svi radovi prijavljeni na konferenciju podliježu recenziji, a najbolji radovi će, nakon odgovarajuće dorade, pozitivne recenzije i odluke redaktora, biti publicirani u posebnom zborniku radova. Pored toga, autori najboljih radova na svakoj sesiji bit će nagrađeni i novčano u iznosu od 10000 dinara (~ 630 kuna). Također, svi radovi podnjeti na konferenciji bit će javno publicirani kao materijali konferencije u elektronskoj formi.

Upute – autorima

 

Ostale informacije

Smještaj za sudionike konferencije koji nisu iz Beograda nije financiran. Za sudjelovanje na konferenciji ne plaća se kotizacija. Govorni jezici na konferenciji su srpski kao i svi jezici zemalja bivše Jugoslavije.

 

Važni datumi

  1. rujan – rok za dostavljanje radova
  2. rujan – odluka o prihvaćanju radova
  3. rujan – održavanje konferencije

 

Kontakt za dodatne informacije

Veljko Bojović

E-mail: konferencija@ekof.bg.ac.rs

 

Programski odbor

Članovi programskog odbora bit će profesori Ekonomskog fakulteta u Beogradu i članovi Naučnog društva ekonomista Srbije.

Poziv za sudjelovanje.doc