Radionice i predavanja 2018.:

Motivacijsko predavanje: prezentacija.

 

Radionice i predavanja 2017.:

Motivacijsko predavanje: snimkaprezentacija.

Otvorenje natjecanja: snimkaprezentacija.

Prva radionica (Čišćenje, pretprocesiranje i obrada podataka): prezentacija,kodovi korišteni tijekom radionice,snimka.

Druga radionica (Analiza slike): prezentacijakodovi korišteni tijekom radionice, snimka.

Treća radionica (Vizaulizacija i prezentacijske vještine): vizualizacijaprezentacijske vještinesnimka.

Četvrta radionica (Primjena strojnog učenja i rudarenja podataka u bankarstvu):prezentacijasnimka.

Završnica: snimka, prezentacija.

 

Radionice i predavanja 2016.:

Motivacijsko predavanje: snimka.

Uvodno predavanje: snimka.

Prezentacija s četvrte radionice održane 4.5.2016. dostupna je ovdje.

Prezentacije s treće radionice održane 12.4.2016. dostupne su ovdje i ovdje.

Prezentacija s prve radionice održane 23.3.2016. dostupna je ovdje.

 

Radionice i predavanja 2015.:

Motivacijsko predavanje: snimka.

Čišćenje podataka, radionica iz 2015. godine.

 

Radionice i predavanja 2014.:

Motivacijsko predavanje: snimka.

Otvorenje natjecanja: snimka.

Osnove text mininga, radionica iz 2014. godine.

Čišćenje podataka, radionica iz 2014. godine.