Radionice i predavanja 2019.:

Motivacijsko predavanje: prezentacija

Otvorenje natjecanja: prezentacija o partnerima, prezentacija_zlatnog_partnera, nagradni zadatak (HRENG)

Prva radionica (Client Behaviour Prediction powered by ADACTA & RB Hrvatska): Opis (ENG, HR)PrezentacijaTemplate dokumentacijeSnimka

Druga radionica (Overfitting and Data Augmentation powered by ReversingLabs): JupyterNotebook, Snimka

Treća radionica (Web Scraping in Python powered by Megatrend): Prezentacija, Snimka, Materijali

Četvrta radionica (Data Fusion and Visualization powered by A1 Hrvatska): Materijali

Završnica natjecanja: Prezentacija

Radionice i predavanja 2018.:

Motivacijsko predavanje: prezentacija.

Otvorenje natjecanja: prezentacija, snimka (1. dio), snimka (2. dio).

Prva radionica (Robust ML Challenge): zadatakprezentacija, snimka.

Druga radionica (Detecting Packed Executable Files): zadatakprezentacija, materijali, snimka.

Treća radionica (Image preprocessing and augmentation): materijali, snimka.

Četvrta radionica (Validation, Accuracy, Estimation, Ensembles and Distillation): materijali, snimka.

Peta radionica (Diferencijabilno programiranje u okviru PyTorch): materijali, snimka.

Završnica: prezentacija, snimka (1.dio), snimka (2.dio).

 

Radionice i predavanja 2017.:

Motivacijsko predavanje: snimkaprezentacija.

Otvorenje natjecanja: snimkaprezentacija.

Prva radionica (Čišćenje, pretprocesiranje i obrada podataka): prezentacija,kodovi korišteni tijekom radionice,snimka.

Druga radionica (Analiza slike): prezentacijakodovi korišteni tijekom radionice, snimka.

Treća radionica (Vizualizacija i prezentacijske vještine): vizualizacijaprezentacijske vještinesnimka.

Četvrta radionica (Primjena strojnog učenja i rudarenja podataka u bankarstvu):prezentacijasnimka.

Završnica: snimka, prezentacija.

 

Radionice i predavanja 2016.:

Motivacijsko predavanje: snimka.

Uvodno predavanje: snimka.

Prezentacija s četvrte radionice održane 4.5.2016. dostupna je ovdje.

Prezentacije s treće radionice održane 12.4.2016. dostupne su ovdje i ovdje.

Prezentacija s prve radionice održane 23.3.2016. dostupna je ovdje.

 

Radionice i predavanja 2015.:

Motivacijsko predavanje: snimka.

Čišćenje podataka, radionica iz 2015. godine.

 

Radionice i predavanja 2014.:

Motivacijsko predavanje: snimka.

Otvorenje natjecanja: snimka.

Osnove text mininga, radionica iz 2014. godine.

Čišćenje podataka, radionica iz 2014. godine.