Prijava na natjecanje

Status natjecatelja

 • Pravo na sudjelovanje ostvaruju sve osobe mlađe od 30 godina, koje u trenutku službenog otvaranja natjecanje imaju navedena prava
  • redovni i izvanredni polaznici
   • preddiplomskih
   • diplomskih
   • hrvatskih sveučilišta
   • ostalih visokoškolskih ustanova (veleučilište i visoke škole) u Hrvatskoj
 • Prijavom i sudjelovanjem u natjecanju natjecatelj jamči da
  • nije u aktivnom odnosu sa Zlatnim partnerom projekta, uljučujući:
   • zaposlenje
   • stažiranje
   • praksu
  • nije član organizacijskog tima Mozgalo
  • nije član Predsjedništva udruge eSTUDENT

Tim kojem barem jedan natjecatelj ima aktivan odnos ili obiteljsko srodstvo s nekim od članova žirija može sudjelovati na natjecanju. U tom slučaju, bodovi tog člana žirija se neće ubrajati u krajnju ocjenu te će se te ocjene nadomjestiti prosječnom ocjenom ostalih članova žirija.

Obaveze sudionika

 • svi natjecatelji su dužni potvrditi svoj studentski status predajom ovjerene potvrde o studentskom statusu u trenutku službenog početka natjecanja, izdane od strane obrazovne ustanove organizatorima natjecanja od strane udruge eSTUDENT
 • svi natjecatelji su dužni ispuniti životopis po obavijesti organizacijskog tima kako bi nastavili sudjelovanje u natjecanju i pristati na uvjete njihova korištenja:
  • životopisi će biti proslijeđeni na privremeno korištenje partnerima projekta te omogućuju partnerima pregled, selekciju i kontaktiranje potencijalnih suradnika.

Uvjeti i kriteriji natjecanja

 • Natjecatelji se na Natjecanje prijavljuju u timovima od 2 i 4 osobe.
 • Jedna osoba se može prijaviti samo s jednim timom.
 • Tim je dužan odrediti vođu tima. Vođa tima je primarni kontakt pri komunikaciji s organizacijskim timom natjecanja.
 • Nakon datuma navedenog kao zadnjeg za moguće prijave, prijave više nisu dozvoljene.
 • Natjecatelji koji nemaju dogovoren tim imaju priliku upoznati natjecatelje za zajedničko formiranje tima nakon uvodnog predavanja ili naknadno putem maila i preko fb grupe.
 • Svi natjecatelji iz timova koji predaju rješenje dobit će certifikat o sudjelovanju.

Kriteriji, tijek i evaluacija natjecanja

Formiranje tima

Natjecanje je timskog karaktera jer smatramo da je složene izazove nužno rješavati u multidisciplinarnom timu. Tim se sastoji od minimalno dva i maksimalno četiri člana.

Svaki tim mora imati vođu tima koji je ujedno primarni kontakt pri komunikaciji organizatora s timom.

Certifikat i nagrade

Svi sudionici koji predaju rješenje dobit će certifikate o sudjelovanju na natjecanju. Pobjednici će biti nagrađeni posebnim certifikatima koji potvrđuju njihov visoki plasman, odnosno pobjedu na natjecanju. Certifikati za sudionike izvan Zagreba bit će nakon Završne ceremonije poslani na kućnu adresu jednog člana tima.

Nagradni fond uplaćuje se voditelju tima, a raspodjelu unutar tima članovi dogovaraju među sobom.

Radionice i konzultacije

Natjecanje obuhvaća predavanja/radionice i konzultacije.

 • Predavanja/Radionce
  • Tijekom natjecanja bit će organizirano nekoliko radionica s temama koje mogu pomoći studentima, sudionicima natjecanja da razviju bolje i potpunije rješenje. Radionice će voditi djelatnici Srebrnih partnera natjecanja.
  • Radionice će obuhvatiti predavanja o specifičnim temama vezanim uz navedenu problematiku, a koje se pokažu korisne i interesantne studentima te su vezane uz samo natjecanje
 • Konzultacije
  • Tijekom natjecanja je predviđeno nekoliko krugova konzultacija. Konzultacije će se održavati individualno za svaki tim. Na konzultacijama mogu sudjelovati ili jedan ili više članova tima. Članovi timova će na konzultacijama moći postaviti konkretna pitanja djelatnicima Srebrnih partnera, koji će voditi natjecanje, a koja će im pomoći u kreiranju njihovog rješenja natjecateljskog zadatka. Također će članovi tima na konzultacijama moći prokomentirati svoje do tada razvijeno rješenje te zamisli za daljnji razvoj rješenja. Za konzultacije će se biti potrebno najaviti unaprijed te će svakom timu biti dodijeljen zaseban termin konzultacija. Članovi tima Mozgalo imaju ulogu koordinatora termina konzultacija između Srebrnog partnera i timova.
  • Za sudionike natjecanja koji žive i studiraju van Zagreba bit će organizirane konzultacije putem Skypea.

Snimke svih predavanja i radionica, zajedno s korisnim linkovima na web stranici natjecanja, čine online edukativne sadržaje natjecanja.

Dopušteni alati pri izgradnji modela

Za izradu rješenja tim može koristiti bilo koji alat ili softver sve dok se time ne krše licence odredbe danog alata odnosno softvera. Natjecatelji moraju koristiti besplatan i open source softver, a u slučaju korištenja komercijalnih rješenja ona jednako i bez dodatne naknade (novčane ili neke druge) moraju biti dostupna i drugim natjecateljima.

Konačni podnesci

Svakom timu će biti dodijeljena šifra pod kojom će spremiti rješenje. Također svakom timu će biti poslan link preko kojeg mogu uploadati svoje rješenje. Za potpunu predaju obavezno je predati tri dokumenta u obliku pdf formata, a to su:

 • tehnička dokumentacija sadrži tehnički opis rješenja, popis korištenih programa i algoritama – uz objašnjenja zašto je odabran baš taj program i algoritam, te kako funkcioniraju. Ova dokumentacija predaje se u obliku <Sifra_tima>_tehnička_dokumentacija.pdf

 • korisnička dokumentacija pojašnjava kako pokrenuti koji program, koji su ulazni i izlazni parametri svakog programa te njihovo značenje. Ova dokumentacija predaje se u obliku <Sifra_tima>_korisnička_dokumentacija.pdf

 • prezentacija je dokument u kojem tim objašnjava svoje rješenje. Cilj je prikazati kako ste oformili i zamislili rješenje, koji je pristup problemu te kako ste na temelju danih analiza došli do konačnog rješenja problema. Ova dokumentacija predaje se u obliku <Sifra_tima>_prezentacija.pdf. Prezentacija je obaveza, jer predstavlja dio dokumentacije rješenja. Treba biti kratka i vizualno jasna, a smije sadržavati maksimalno 15 slideova, a slideovi nakon petnaestog neće biti uzeti u obzir.

Navedena tri dokumenta su glave komponente. Uz njih se predaje razvijeni cjelokupni kod tako da ga stručni žiri može pokrenuti i potvrditi priložene rezultate. U tehničkoj i korisničkoj dokumentaciji moraju postojati podloge za donesene zaključke te reference na sve priložene dokumente, neovisno jesu li to kodovi ili dodatne analize.

Kriteriji bodovanja

Bodovanje će se vršiti na temelju sljedećih kriterija:

 • Generalne kategorije cijelog rješenja (20%)
   • Cjelovitost i završenost rješenja 
   • Kreativnost rješenja i inovativnost rješenja
 • Karakteristike rješenja:
   • Obrada i analiza podataka (30%)
    • Manipulacija podacima, pretprocesiranje, prilagodljivost različitim formatima ulaza
    • Mogućnost ugađanja parametara rješenja u svrhu prilagođavanja različitim skupovima podataka (skalabilnost rješenja)
    • Kvaliteta izrade rješenja
    • Kvaliteta rezultata
   • Prikaz i interpretacija rezultata (15%)
    • Prikupljanje i prezentacija rezultata
    • Izvođenje zaključaka na temelju rezultata
 • Dokumentiranost rješenja (20%)
   • Kvaliteta tehničke specifikacije i analiza
   • Kvaliteta specifikacije rezultata i objašnjenja
 • Prezentacija (15%)
   • Izrada prezentacije
   • Prezentiranje pred članovima žirija

Evaluacija rješenja i stručni žiri

Evaluaciju rješenja provest će članovi stručnog žirija. Stručni žiri će biti sastavljen od po jednog djelatnika Srebrnih partnera. U slučaju nemogućnosti sudjelovanja članova žirija Srebrnih partnera njih će u procesu evaluacije rješenja zamijeniti akademski djelatnici.