Mozgalo je edukativno studentsko natjecanje u dubinskoj analizi velikih količina podataka i izradi Big Data rješenja, odnosno procesu pronalaženja korisnih informacija iz velikih količina strukturiranih i nestrukturiranih podataka. Pri tome se koriste različite statističke metode, tehnike strojnog učenja i umjetne inteligencije. Prvo je i jedino studentsko natjecanje takvoga tipa u Hrvatskoj. Održava se na Sveučilištu u Zagrebu te pridruženim fakultetima ostalih hrvatskih sveučilišta u okviru kojeg studentski timovi izrađuju vlastita analitička rješenja.

Ciljevi natjecanja su promicanje edukacije i stjecanje praktičnih znanja iz područja računalnih znanosti, statistike, ekonometrije i matematike te poticanje studenata na analitičko razmišljanje i samostalno razvijanje kreativnih rješenja stvarnih problema u različitim industrijama. Također, jedan je od glavnih ciljeva i povezivanje uspješnih i talentiranih studenata s partnerskim podeuzećima projekta, prenošenje znanja i mentorstvo.

Natjecanje obuhvaća predavanja, radionice, mentorstva i online edukativne sadržaje.

Podršku projektu pružaju i profesori:

 • prof.dr.sc. Zlatko Drmač, PMF
 • doc.dr.sc Jan Šnajder, FER
 • prof.dr.sc. Mirjana Pejić – Bach, EFZG
 • dr.sc. Dijana Oreški, FOI
 • dr.sc. Goran Klepac, TVZ
 • dr. sc. Marko Horvat, TVZ

Popis kolegija na kojima profesori priznavaju predaju rješenja natjecateljskog zadatka na Mozgalu kao predani projekt, dodatne bodove i sl:

 • “Matematičko modeliranje pretraživača”, PMF-MO
 • “Strojno učenje”, PMF-MO
 • “Obrada velikih skupova podataka”, FER
 • “Raspodijeljena obrada velike količine podataka”, FER
 • “Otkrivanje znanja iz baza podataka”, EFZG
 • “Teorija odlučivanja”, FOI

Ako niste sigurni da se trebate prijaviti na Mozgalo svakako pogledajte ovaj promotivni video.