Za više upita možeš poslati poruku na naš Facebook page ili e-mail

 

Nikolina Radojčić (Koordinatorica za natjecanja): nikolina.radojcic@estudent.hr

Mozgalo: mozgalo@estudent.hr