Za više upita možeš poslati poruku na naš facebook page ili mail na neku od adresa:

Voditelj organizacijskog tima – Paulo Katić (paulo.katic@estudent.hr)

Zamjenica voditelja organizacijskog tima – Livija Valentić (livija.valentic@estudent.hr)

Koordinatorica za natjecanja – Magdalena Horvat – (magdalena.horvat@estudent.hr)

Mozgalo (mozgalo@estudent.hr)