Tko može sudjelovati?

Pravo prijave i sudjelovanja na natjecanju imaju sve osobe koje (svi uvjeti moraju biti zadovoljeni):

 • u trenutku početka natjecanja su studenti hrvatskih sveučilišta ili ostalih visokoškolskih ustanova (veleučilišta i visokih škola)
 • nisu u radnom odnosu (npr. honorarnom i sl.) ni s jednim od partnera projekta,
 • nisu dio Engineering organizacijskog tima ni Središnjeg odbora Udruge eSTUDENT.

Struktura projektnih timova

Studenti se na natjecanje prijavljuju isključivo u timu, pri čemu timovi mogu imati do četiri sudionika (minimalno dva). Nakon završetka prijava više nije dozvoljeno mijenjati strukturu timova, odnosno primati nove članove ili mijenjati timove.

Natjecatelj se može prijaviti i samostalno, a organizatori Engineeringa će nastojati kandidatu pronaći tim. Ako organizacijski tim natjecatelju ne pronađe tim, on neće moći nastaviti natjecanje.

Dijelovi natjecanja

Engineering se sastoji od 3 faze natjecanja (prva, druga i treća). Natjecanje obuhvaća i konzultacije, motivacijska i edukativna predavanja. Detaljnije o dodatnim aktivnostima na link ( pravilnik).

 

Prva faza natjecanja

Postupak prijave

Projektni timovi prijavljuju se na natjecanje putem linka do roka navedenog na web stranici natjecanja.

Priznaju se samo potpune prijave.

Prijavna dokumentacija

Prijavna dokumentacija sastoji se od:

 • online prijave
 • životopisa svih članova projektnog tima (u online bazi životopisa eSTUDENTa)
 • potvrde o statusu redovitog studenta
 • Izjave kojom se potvrđuje da svi članovi projektnog tima zadovoljavaju uvjete potrebne za sudjelovanje na Natjecanju. U slučaju da se u bilo kojem trenutku Natjecanja utvrdi da neki od članova tima ne zadovoljava uvjete, cijeli tim biti će diskvalificiran bez mogućnosti žalbe
 • Suglasnosti da se informacije navedene u Preliminarnom prijedlogu teme projekta mogu javno objaviti i da će stručnom žiriju biti dostupna predana dokumentacija i programski kod rješenja, pri čemu je žiri obvezan koristiti navedenu dokumentaciju samo u svrhu ocjenjivanja.

Preliminarni prijedlog projekta

Svaki tim radi na projektu koji mora biti u okviru zadanih tema. Temu formira stručni žiri kojeg čine predstavnici partnerskih poduzeća i akademske zajednice.

U okviru predviđenih vremenskih rokova timovi moraju predati preliminarni prijedlog projekta na email adresu engineering@estudent.hr. Preliminarni prijedlog projekta mora sadržavati naslov teme i sažetak predloženog projekta. Iz sažetka mora biti jasno koji se problem rješava i da je za predloženo rješenje potrebno razviti posebno sklopovlje (npr. napraviti novi sklop koji će se za nešto koristiti) ili povezati više postojećih sklopovskih modula na način da se postigne nova funkcionalnost (npr. iskoristiti PLC, povezati ga sa sklopovskim modulima i napraviti neku novu funkcionalnost).

Za sve zainteresirane bit će organizirane edukativne radionice i predavanja za rad na raznim platformama i s raznim uređajima (mikrokontroleri, tiskane pločice, itd.).

 

Druga faza natjecanja

Što je potrebno ostvariti u drugoj fazi natjecanja i koja se dokumentacije predaje?

U drugoj fazi natjecanja svi projektni timovi moraju razraditi prijedlog rješenja do konačne dokumentacije prije fizičke realizacije prototipa. Dokumentacija s prijedlogom rješenja i izvedbe prototipa na kraju druge faze natjecanja mora sadržavati sljedeće elemente:

 • električne sheme svih dijelova sustava (što uključuje električne sheme svih tiskanih pločica koje će se eventualno izrađivati i električne sheme međusobnog povezivanja gotovih modula, odnosno vanjskih mjernih pretvornika i/ili aktuatora),
 • potpuno definiran troškovnik, koji uključuje tablični prikaz SVIH sastavnih komponenti projekta, s nabavnim cijenama komponenti (s popisa prihvatljivih dobavljača). Uz komponente, u troškovniku treba navesti i sve usluge koje su korištene tijekom izrade projekata. Projektne dokumentacije koje budu sadržavale nepotpune troškovnike, ili sumnjive iznose stavki, stručni žiri ima pravo kazniti dodjelom negativnih bodova(od 0 do 50) prilikom ocjenjivanja.
 • tehničku dokumentaciju koja sadrži:
  • načelni opis cjelokupnog rješenja (koje će funkcije rješenje ostvarivati, blokovske sheme sklopovskog i programskog dijela rješenja itd.)
  • specifični opis funkcionalnosti pojedinih električnih shema i načelni opis rada sklopa
  • opis programske potpore (dovoljno je opisati osnovne mogućnosti programske potpore, prikazati dijagrame tijeka, navesti programske module koji će se razviti i sl.)
  • ciljane tehničke specifikacije (npr. definiranje ulaznih i izlaznih veličina, mjerni raspon i točnost, potrošnja sustava i sl.)

Dokumentacija u ovoj fazi natjecanja ne mora sadržavati sljedeće elemente:

 • prijedlog rješenja tiskane pločice
 • konačni programski kôd (nije potrebno prilagati bilo kakav kôd u ovoj fazi natjecanja)

Za nastavak natjecanja uzimat će se u obzir samo rješenja koja do datuma na stranicama natjecanja predaju na vrijeme svu potrebnu dokumentaciju.

U drugoj fazi natjecanja se ne izrađuje fizički prototip rješenja. Cilj je da stručni žiri dobije što bolju sliku što i kako timovi misle izrađivati.

 

Treća faza natjecanja

Odabir projekata za treću fazu natjecanja

Za nastavak natjecanja odabire se najviše do 7 projekata (ukupno za obje teme, a ne 7 projekata po temi) prema ocjeni stručnog žirija, temeljem ranije navedenih kriterija. Broj projekata može biti i manji ako žiri ustanovi da nedovoljan broj projekata zadovoljava potrebnu razinu kvalitete.

Financiranje materijala za izradu prototipa

Iz novčanog fonda kojeg osiguravaju partneri financira se izrada fizičkih prototipova predloženih rješenja koja su odabrana za nastavak natjecanja nakon evaluacije pristiglih rješenja nakon druge faze. Natjecateljskim timovima koji su odabrani za nastavak natjecanja dodjeljuje se iznos do 2500 kn, a sve troškove koji prelaze ovaj iznos natjecatelji snose sami. Svi timovi kojima bude odobreno financiranje rješenja obvezuju se iskoristiti sredstva u skladu s predloženim prijedlogom troškovnika kojeg su dostavili nakon druge faze natjecanja.

Napomena: Izmjene troškovnika u pravilu nisu dozvoljene, osim ako se radi primjerice o komponentama koje nije trenutno moguće nabaviti ili ne utječu bitno na inicijalni prijedlog. Sve izmjene koje finalisti eventualno budu radili, potrebno je detaljno dokumentirati u završnoj dokumentaciji te navesti razloge izmjena troškovnika. Stručni žiri mora odobriti sve izmjene u konačnom troškovniku i ima diskrecijsko pravo ne dozvoliti izmjene ako smatra da se time bitno utječe na prijedlog koji je primljen nakon druge faze natjecanja.

Svi timovi koji su prošli u treću fazu natjecanja i kojima je odobreno financiranje izrade prototipa dužni su do propisanog roka izraditi i testirati funkcionalni prototip. To podrazumijeva izradu i lemljenje tiskanih pločica, spajanje svih modula i izradu konačne programske potpore rješenja.

Što treba sadržavati konačna dokumentacija

Konačna tehnička dokumentacija rješenja mora sadržavati sljedeće dijelove:

 • načelni opis cjelokupnog rješenja (područje primjene, ostvarene funkcije, blokovske sheme sklopovskog i programskog dijela rješenja itd.)
 • specifični opis rada (funkcionalnosti) pojedinih električnih shema i sklopa kao cjeline
 • opis programske potpore (mogućnosti programske potpore, dijagrame tijeka, programske module, korištene vanjske biblioteke itd.)
 • postignute i u laboratoriju verificirane tehničke specifikacije (npr. mjerni raspon i točnost, potrošnja sustava i sl.)
 • upute za korištenje sustava

U privitku dokumenta trebaju biti prikazane:

 • električne sheme svih dijelova sustava (što uključuje električne sheme svih tiskanih pločica koje će se izrađivati i električne sheme međusobnog povezivanja gotovih modula, odnosno vanjskih mjernih pretvornika)
 • troškovnik sa priloženim računima
 • maske za izradu slojeva s vodljivim likovima, položajni nacrt komponenata i plan bušenja
 • opis mehanike (u konačnici će se rješenje smještati u neko kućište pa treba opisati kako je to riješeno (odabir kutije, prednja ploča, pokaznici, tipke, napajanje (ispravljač ili baterijsko) (ako je integrirano s kućištem) i sl.)
 • važniji dijelovi programskog koda (prilaže se sav vlastito napisani kod, dok se datoteke korištene, bilo otvorenog ili zatvorenog koda (open or closed source), mogu samo navesti uz kratke upute o korištenju vanjskih biblioteka)

 

Studenti navedenu dokumentaciju predaju u elektroničkom obliku, a o pojedinostima predaje Engineering organizacijski tim mora natjecateljske timove na vrijeme obavijestiti (najkasnije 10 dana prije konačnog roka za predaju dokumentacije).

 

Prezentacija implementiranog prototipa

Timovi su dužni pripremiti javnu prezentaciju svojih projekata (PowerPoint prezentaciju i prezentaciju samog uređaja kojeg su napravili) za koji su im odobrena sredstva. U suprotnome, natjecateljski timovi moraju sva primljena sredstva vratiti. Projekti se predstavljaju pred stručnim žirijem, ali i drugim zainteresiranim studentima, sponzorima i svima koji žele vidjeti rezultate rada na projektima.

 

Pomoć pri izradi rješenja

Natjecatelji mogu koristiti sve izvore informacija te savjetovanje s drugim osobama. Izrazito je zabranjeno kopiranje i korištenje nečijeg drugog rješenja te prezentiranje kao vlastitog. Kao dodatna pomoć, natjecatelji će se moći konzultirati sa stručnim žirijem koji ima savjetodavnu ulogu i sudjeluje u edukaciji natjecatelja. Stručnom žiriju je strogo zabranjeno rješavanje cijelog projekta tima, samo smiju davati savjete koji će pomoći da se problem riješi (izvore gdje se mogu naći informacije o nastalom problemu i slično, žiri neće natjecateljima davati sugestije da koriste neki drugi pristup rješavanju problema koji bi mogao biti bolje ocijenjen).

Potpuna pravila natjecanja provjerite u Pravilniku.