Natječaj za prijavu nagradnih zadataka (Zlatnih partnera) na natjecanju “Mozgalo” u akademskoj godini 2017./2018. otvoren je 4.12.2017. godine objavljivanjem na mrežnim stranicama eSTUDENTa i traje do 19.1.2018. godine.

Pozivamo sva zainteresirana poduzeća da se o natječaju informiraju u tekstu natječaja i njegovom prilogu – Briefu, koji je potrebno popuniti i poslati na navedenu adresu u Natječaju, kako bi Vaša prijava bila važeća.

Za sva dodatna pitanja stojimo na raspolaganju na e-mail adresi mozgalo@estudent.hr.