IMG_3934

Prošli tjedan ste mogli sudjelovati na brojnim predavanjima i radionicama u sklopu projekta Tjedan mirenja koji su za sve zainteresirane pravnike, no i pravne laike, organizirali eSTUDENTovi timovi Moot Court Croatia i Tim za predavanja i radionice u suradnji s Hrvatskom udrugom miritelja (HUM). No, za sve vas koji niste stigli prisustvovati donosimo kratki pregled Tjedna mirenja – upoznavanja s izvansudskim načinom rješavanja konflikta, sukoba i sporova.  

Tjedan mirenja otvorio je Srđan Šimac, sudac Visokog trgovačkog suda u RH te predsjednik Hrvatske Udruge za mirenje, izmiritelj i trener izmiritelja, s predavanjem “Mirenje (medijacija) – novi hrabri svijet rješavanja sporova”. Šimac je naglasio važnost prava koje doprinosi gradnji međuljudskih odnosa, no kada dođe do konflikta taj doprinos je umanjen. Većina odvjetnika smatra kako sporovi i sudski procesi, odnosno tužba, su najveći oblici izdaje u bilo kojem odnosu. Stoga, najbolje i najtrajnije rješenje konflikta jest mirenje. Procesi mirenja u Hrvatskoj tek su u svojim povojima, dok se vani takva sudska praksa uvelike primjenjuje. Šimac je poručio studentima: „Vi ste najbolji graditelji nove budućnosti. Konflikt/spor je izbor. Konflikta nema ako odbijate u njemu sudjelovati“.

17155911_1232826003420016_7631210704308990072_n

Predavanje “MIRENJE: Trebate li još uvijek odvjetnika?” predvodio je Petar Petrić, odvjetnik i izmiritelj, član HUM-a i Centra za mirenje Hrvatske odvjetničke komore. Pri početku nas je upoznao s tri načela mirenja: nezavisnost i nepristranost izmiritelja, dobrovoljnost svih strana i tajnost. Predstavio nam je novi tip odvjetnika koji slijede ciljeve i potrebe stranaka, upozoravaju na ostvarivost ciljeva, zastupaju interese a ne zahtjeve, kreativni su u traženju novih puteva rješavanja problema stranaka te usmjereni na ostvarivanje koristi za stranku. Upravo oni ostvaruju veći stupanj uspjeha (više od 80%), odnosno visok učinak prema kriteriju uloženo / dobiveno.

17358855_1233615083341108_955486856859094138_o

Treće predavanje je vodila Aida Marijan, prva dopredsjednica u Hrvatskoj udruzi za mirenje, članica Nadzornog odbora u Končaru d.d. te izmiriteljica i trenerica izmiritelja, na temu “Mirenje kao prilika i izazov za gospodarstvo”. Ona smatra kako mnogi još uvijek imaju averziju prema mirenju kao načinu rješavanja sporova. To često proizlazi zbog straha od otkrivanja određenih “aduta” koji se kasnije, ako mirenje ne uspije, mogu iskoristiti na sudu ili pak razmišljanja kako druga strana neće nikako prihvatiti ovakav način rješavanja sporova i sl. Priupitali smo ju  što misli o cjelokupnoj inicijativi “Tjedan mirenja”:

Već sam od prije upoznata s radom eSTUDENTa te što se tiče inicijative mislim da je izvrsna jer je vrlo važno studente upoznati s ovom temom, ali i općenito s onime što ih očekuje kada se zaposle. Ono što mi se iznimno svidjelo kod “Tjedna mirenja” je upravo  to što je ovo jedna tema koja je široka, a opet specifična, a radi se o načinu komuniciranja i rješavanja ne samo trgovačkih sporova, već konflikata općenito. Ona je primjenjiva svugdje, kroz nju širimo toleranciju i održavamo bolje odnose te smatram da je to za mlade i buduće radnike izuzetno dobro s obzirom na okruženje u kojemu se trenutačno nalazimo.

IMG_3946

Uz navedena predavanja, održane su i tri radionice na kojima su sudionicima postavljeni mnogobrojni zadaci kako bi stekli ili unaprijedili izmiriteljske sposobnosti. Dušanka Pribičević – Gelb, diplomirana politologinja te izmiriteljica i trenerica izmiritelja, vodila je radionicu “Komunikacijske vještine” jer upravo je dobra interpersonalna komunikacija ključ uspjeha medijacije. Komunikaciju trebamo gledati kao konstantni odnos moći te je ključno razvijati dvije sastavnice komunikacije: empatiju i asertivno se izboriti za sebe, a da ne zakidamo drugoga. Nadalje, Petrić je uz svoje predavanje održao i radionicu Odvjetnici u različitim ulogama u postupku mirenja, primjeri slučajeva u praksi. Sudionici su bili podijeljeni u timove te su trebali realizirati postupak mirenja na stvarnim pravnim slučajevima. Zadnja radionica, kojom je zatvoren Tjedan mirenja, je HUMani put mirenja – Kako do win-win rješenja. Radionicu je predvodila Suzana Fugaj, tajnica Centra za mirenje HUM-a, izmiriteljica te predsjednica Kluba mladih izmiritelja HUM-a, koja je kroz interaktivnu radionicu upoznala sudionike s temeljima mirenja – kultura dijaloga i suradnja. Kako bismo postigli suradnju te riješili konflikt, potrebno je definirati poziciju, interese i potrebe stranaka. Uz to, trebamo imati na umu kako postoji više načina rješavanja konflikta i kod svake osobe je drugi model ponašanja dominantan. No, uvijek treba težiti suradnji jer je to zapravo postizanje win-win rješenja.

Žana Jukić