Želiš pobliže upoznati rad Udruge i Sveučilišta u Zagrebu?

Imaš želju proširiti vidike i upoznati nove ljude?

Smatraš da je međusobna suradnja i pomoć bitna stvar današnjice?

Želiš naučiti nešto novo i pritom se zabaviti?

Ako je odgovor na ova pitanja potvrdan onda si ti prava osoba ili Udruga za nas. :)

Slobodno nas kontaktirajte putem naše službene e-mail adrese:

ic@estudent.hr