O natječaju

 1. Pokretač nagradnog natječaja osmišljavanja i izrade vizualnog identiteta Ine kao poslodavca je INA – INDUSTRIJA NAFTE, d.d. (dalje u tekstu: Pokretač), a partner natječaja je studentska udruga eSTUDENT (u daljnjem tekstu Partner) koji je zadužen za branding projekta, kampanju i marketing natječaja, komunikaciju sa natjecateljima, sastavljanje stručnog žirija ostale logističke i organizacijske poslove.
 2.  Nagradni natječaj za cilj ima osmišljavanje i izradu loga Ine kao poslodavca.
  Svrha natječaja je stvoriti atraktivan, jedinstven i prepoznatljiv logo Ine kao poslodavca koji će:
  • Biti u skladu s korporativnim logom Ine, značajne kompanije koja ima važnu misiju i viziju za širu zajednicu te koja se natječe na širem regionalnom tržištu
  • Dodatno unaprijediti pozitivan imidž Ine kao poslodavca kod sljedećih ciljanih grupa:
  – sadašnji zaposlenici Ine – najvažniji ambasadori Ine kao poslodavca; njihovo iskustvo, zadovoljstvo i angažiranost u Ini temelj su predstavljanja Ine kao poslodavca prema vanjskoj javnosti
  – budući zaposlenici Ine – talentirane, kvalificirane osobe koje su spremne ulagati u sebe, svoj razvoj, učiti i usavršavati se, prihvaćati nova znanja i mijenjati se; osobe koje su otvorene prema promjenama i fleksibilne (mladi talenti, vrhunski stručnjaci i menadžeri)
  – šira javnost – klijenti, poslovni partneri, konkurenti, mediji …
  • Pridonijeti poštivanju različitosti prema svim mogućim kriterijima (dob, spol, nacionalnost, obrazovanje i sl.)
  • Povećati prepoznatljivost Ininih projekata i programa iz područja ljudskih resursa u internoj i eksternoj javnosti
 3. Tijek natječaja:
  • 7.09.-16.09. – prijave na natječaj
  • 18.09. – konzultacije za prijavljene na natječaj
  18.09. – 30.09. – predaja rješenja PREDAJA RJEŠENJA PRODULJENA DO 4.10.
  • 1.10. – 19.10. – prvi krug selekcije
  • 23.10. – finalni odabir (event)
 4. Organizator može prekinuti natječaj uslijed nastupa više sile ili okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti i na koje se nije moglo utjecati. Organizator će o prekidu obavijestiti sudionike putem Facebook i web stranice Partnera.

Sudionici natječaja

 1. Natječaj je otvoren za sve studente (redovni i izvanredni studenti) preddiplomskih i diplomskih studija sveučilišta i ostalih visokoškolskih ustanova (veleučilišta i visokih škola) u Republici Hrvatskoj.
 2.  Natjecatelji se mogu prijaviti u timu do maksimalno tri osobe ili individualno. Jedna osoba može biti član samo jednog natjecateljskog tima. Svaki tim treba izabrati predstavnika tima koji je zadužen za komunikaciju s Partnerom.
 3. Sudionici se ne mogu natjecati s rješenjem s kojim su se već natjecali na nekom drugom natječaju.
 4. Moguće su promjene sudionika unutar timova dokle god tim sadrži barem jednu osobu od inicijalno prijavljenih u timu, u protivnome se mora prijaviti novi tim. Promjene sudionika unutar timova moguće su do krajnjeg roka za podnošenje prijava na e-mail adresi rebranddd@estudent.hr. Moguće je odustajanje tijekom natječaja, o čemu je potrebno obavijestiti Partnera na e-mail adresu rebranddd@estudent.hr
 5. U slučaju da je netko od sudionika natječaja u radnom, mentorskom ili obiteljskom odnosu s nekim od članova Stručnog žirija dužan je to javiti na e-mail adresu rebranddd@estudent.hr te će ocjene tog člana Stručnog žirija izuzimati tijekom natječaja.
 6. Sudjelovanjem u natječaju sudionici pristaju na objavu njihovih osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja, javne objave dobitnika, dodjele i realizacije nagrade te objave reportaža i/ili sličnih materijala vezanih uz promidžbu natječaja i to bez prava na bilo kakvu naknadu u svezi s time.

Prijave na natječaj

  1. Za sudjelovanje u natječaju sudionik se prijavljuje popunjavanjem obrasca dostupnog na službenim web stranicama. U prijavi moraju biti navedena imena i prezimena svih članova tima. Rok za predaju prijave je 20.09.2015. Nakon navedenog datuma kao zadnjeg za moguće prijave, prijave više nisu dozvoljene i neće se razmatrati.

Predaja rješenja

  1. Predaja rješenja traje od 18.09. do 4.10.
  2. Predana rješenja moraju sadržavati:

• Istraživanje tržišta o percepciji Ine kao poslodavca
• Vizualno rješenje novog logotipa Ine kao poslodavca u PDF formatu
• Dokaz o studiranju svih članova (screenshot početne stranice Studomata, slika prve stranice i zadnjeg upisanog semestra u indeksu ili potvrda izdana od strane fakulteta)
• Životopisi svih članova

 1. Svi natjecatelji koji predaju svoja rješenja do 4.10. dobivaju certifikat o sudjelovanju. Natjecatelji finalisti će dobiti certifikat o prolasku u finale natječaja. Natjecatelji koji osvoje prva 3 mjesta dobit će poseban certifikat s uvjerenjem o osvojenom mjestu.

Nagrade

Dobitnici nagrade su oni natjecatelji čije rješenje prema mišljenju stručnog žirija i unaprijed definiranim kriterijima bude među tri najuspješnija.

15. Pokretač će nagraditi prva tri mjesta sljedećim nagradama:
1. 9000 kn
2. 6000 kn
3. 3000 kn

Postupak i kriteriji odabira najboljih timova

 1. Peteročlani stručni žiri sastavljen je od stručnih osoba iz grafičke industrije, predstavnika Pokretača.
 2. Odabir najboljih timova organizirat će se u dva kruga:
  • 1. krug – Stručni žiri na temelju unaprijed definiranih kriterija odabire šest najboljih rješenja
  • 2. (finalni) krug – završnica na kojoj se nakon javne prezentacije rješenja od strane šest odabranih timova, odabiru tri najbolja rješenja
 3. Kriteriji ocjenjivanja su sljedeći:
  1) Analiza ulaznih podataka
  a) Kvaliteta i rezultati istraživanja tržišta o percepciji Ine kao poslodavca
  b) Storyline i argumentacija dostavljenog rješenja u odnosu na istraživanje tržišta
  2) Usklađenost rješenja sa svrhom i ciljevima natječaja:
  • Biti u skladu s korporativnim logom Ine, značajne kompanije koja ima važnu misiju i viziju za širu zajednicu te koja se natječe na širem regionalnom tržištu
  • Dodatno unaprijediti pozitivan imidž Ine kao poslodavca kod sljedećih ciljanih grupa:
  – sadašnji zaposlenici Ine
  – budući zaposlenici Ine
  – šira javnost
  • Pridonijeti poštivanju različitosti prema svim mogućim kriterijima (dob, spol, nacionalnost, obrazovanje i sl.)
  • Povećati prepoznatljivost Ininih projekata i programa u internoj i eksternoj javnosti
  3) Cjelovitost rješenja i predaja svih traženih elemenata

Nepoštivanje pravila natječaja

 1. Ukoliko u bilo kojem trenutku Pokretač i Partner posumnja u nepoštivanje ovih Pravila od strane nekog od sudionika natječaja, isti ima pravo, uključujući, ali ne ograničavajući se, na isključenje sudionika iz natječaja u slučaju:
  • lažnog predstavljanja i/ili davanja lažnih osobnih podataka
  • prijave rješenja koje nije autorsko djelo sudionika natječaja i/ili uploadanja prijave rješenja koje predstavlja preradu tuđeg rješenja
 2. Sudionik natječaja odgovoran je za svu štetu koja Pokretaču nastala uslijed prethodno navedenog nedopuštenog postupanja.
 3. Pokretač zadržava pravo dopune i/ili promjene Pravila u svrhu korekcije mogućih novonastalih nepoštenih radnji koje štete cilju natječaja te njihovih sudionika.
 4. Ako tijekom natječaja bilo tko od sudionika uoči nepoštivanje Pravila dužan je u roku 24 (dvadeset četiri) sata kontaktirati Partnera radi otklanjanja uočene nepravilnosti, na email adresu rebranddd@estudent.hr.

Obveze nagrađenih natjecatelja te autorska prava predanih rješenja

 1. Nagrađeni natjecatelji imaju obvezu, po potrebi, dodatno dorađivati vizualni identitet nagrađenih rješenja.
 2. Nagrađeni natjecatelji suglasni su s time da Pokretač dodjelom nagrade iz točke 16. ovih Pravila stječe isključivo, prostorno i vremenski neograničeno pravo iskorištavanja njihovih rješenja, u sve komunikacijske svrhe Pokretača, bez obveze navođenja identiteta natjecatelja i bez prava natjecatelja na ikakve daljnje naknade za iskorištavanje predmetnih rješenja. Natjecatelj se u tom smislu obvezuje sklopiti ugovor s Pokretačem .

Ostalo

 1. Pokretač/Partner nisu odgovorni za dostupnost servisa Facebook i/ili komponenata koje taj servis osigurava za normalno odvijanje natječaja, kao ni za dostupnost Internet poslužitelja.
 2. Ova Pravila objavljuju se na web stranici http://www.estudent.hr/rebranddd/