Organizatori natjecanja su  HDPBN, PBF, HGK i eSTUDENT.

 

Hrvatsko društvo prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista je neprofitna i nevladina organizacija koja od svog osnutka 1999. godine okuplja diplomirane inženjere, magistre struke, magistre znanosti i specijaliste te doktore znanosti koji su završili neki od studija na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao i njihove prijatelje, diplomirane inženjere, magistre i doktore s drugih fakulteta i sveučilišta, radi razvijanja i unapređenja struke, te očuvanja i obrane interesa i digniteta struke.

 

Prehrambeno-biotehnološki fakultet kao sastavnica Sveučilišta u Zagrebu provodi preddiplomsko, diplomsko i poslijediplomsko obrazovanje na području prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma utemeljeno na znanstvenim, temeljnim, primijenjenim i razvojnim istraživanjima radi stvaranja novih znanja i ideja, poticanja kritičkoga promišljanja i kreativnosti te transfera znanja i inovacija u gospodarstvo.

 

Hrvatska gospodarska komora je neprofitna, nevladina, stručno poslovna institucija svih pravnih subjekata koji se bave gospodarskom djelatnošću. Ova gospodarska institucija je svojim djelovanjem od 1852. godine stvorila iznimno snažnu bazu znanja i podataka, kontakata, kao i mrežu poslovnih partnera, u zemlji i inozemstvu.

 

eSTUDENT je neprofitna studentska udruga nastala 2004. godine inicijativom proaktivnih studenata i asistenata sa željom da Udruga i njeni članovi budu inicijatori promjena, steknu praktično iskustvo i razviju mrežu znanja. Udrugu danas čine studenti mnogih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, broji preko 300 članova, a svake godine iznova organizira preko dvadesetak projekata na kojima sudjeluje tisuće studenata iz Hrvatske i regije.