Drugi krug natječaja za prijavu nagradnih zadataka (Zlatnih partnera) na natjecanju “Mozgalo” u akademskoj godini 2017./2018. otvoren je od 22. siječnja 2018. godine objavljivanjem na mrežnim stranicama eSTUDENTa i traje do 26. siječnja 2018.

Pozivamo sva zainteresirana poduzeća da se o natječaju informiraju u tekstu natječaja i njegovom prilogu – Briefu, koji je potrebno popuniti i poslati na navedenu adresu u Natječaju, kako bi Vaša prijava bila važeća.

Za sva dodatna pitanja stojimo na raspolaganju na e-mail adresi mozgalo@estudent.hr.