[CSC] privola za natjecatelje

 

Studentska neprofitna udruga eSTUDENT, koja provodi projekt Case Study Competition, sa sjedištem na Trgu J.F. Kennedyja 6,10 000 Zagreb, obvezuje se čuvati i obrađivati tvoje osobne podatke sukladno Uredbi (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te važećim Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12). Kontakt mail udruge eSTUDENT je estudent@estudent.hr.

 • Koji podaci nam trebaju?
  Prilikom prijave za Case Study Competition potrebni su nam ovi osobni podaci: ime, prezime, e-mail adresa, broj telefona i drugi podaci koje odlučiš s nama podijeliti putem svog CV-a. Bez davanja tih  podataka ne možeš se prijaviti za sudjelovanje u Case Study Competition.
 • Zašto su nam potrebni tvoji podaci?
  Podaci prikupljeni prilikom prijave za Case Study Competition koristit će se samo i isključivo za uvid i mogućnost kontaktiranja partnerima ovogodišnjeg Case Study Competition natjecanja.
 • Kome će biti dostupni tvoji podaci?
  Podaci prikupljeni prilikom prijave za Case Study Competition bit će dostupni samo članovima udruge eSTUDENT zaduženima za provedbu projekta Case Study Competition i ovogodišnjim partnerima Case Study Competition te se neće dijeliti, dostavljati ili pružiti drugim pravnim, fizičkim osobama ili trećim subjektima.
 • Odgovornost za točnost i istinitost podataka.
  Za točnost i istinitost podataka jamčiš sama/sam.
 • Do kad ćemo čuvati prikupljene podatke?
  Podatke prikupljene prilikom prijave za Case Study Competition čuvat ćemo do 30.9.2019. godine.
 • Kako mogu vidjeti i ispraviti osobne podatke prilikom prijave?
  Uvid u osobne podatke koje si dala/dao prilikom prijave za Case Study Competition možeš dobiti slanjem maila na estudent@estudent.hr, a na zahtjev se mogu i promijeniti.
 • Kome mogu uputiti prigovor za kršenje moje privatnosti?
  Za eventualne prigovore oko kršenja tvoje privatnosti možeš se javiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP) klikom na link.