Dobitnici Zlatnog indeksa 2016.

 

Kategorija STRUČNE PRAKSE

 1. a) mala i srednja poduzeća: Rimac Automobili d.o.o.
 2. b) velika poduzeća: PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Kategorija STIPENDIJE

 1. a) mala i srednja poduzeća: Rockwool Adriatic d.o.o.
 2. b) velika poduzeća: Privredna banka Zagreb d.d.

Kategorija STRUČNA POTPORA I ORGANIZIRANJE PROJEKATA

 1. a) mala i srednja poduzeća: INFINUM d.o.o.
 2. b) velika poduzeća: Zagrebačka banka d.d.

Kategorija ULAGANJE U STUDENTSKE UDRUGE I PROJEKTE

 1. a) mala i srednja poduzeća: Pet minuta d.o.o.
 2. b) velika poduzeća: PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Kategorija NAJBOLJI IMIDŽ

 1. a) mala i srednja poduzeća: Rimac Automobili d.o.o.
 2. b) velika poduzeća: PLIVA HRVATSKA d.o.o.

POSEBNA NAGRADA POVJERENSTVA

 1. a) mala i srednja poduzeća: Inchoo d.o.o.
 2. b) velika poduzeća: Styria Hrvatska

 

Dobitnici Zlatnog indeksa 2014

Dobitnici Zlatnog indeksa 2013

Dobitnici Zlatnog indeksa 2012

Dobitnici Zlatnog indeksa 2011

Dobitnici Zlatnog indeksa 2010