Svoje dojmove s ljetnih škola i prijedloge za Brošuru 2019. možete poslati na:

ic@estudent.hr