Svoje dojmove s ljetnih škola i prijedloge za Brošuru 2016 možete poslati na:

ic@estudent.hr