c0121ad8fc01aee33a13

Venecija nije kao Pariz, ali ima šarm i ljepotu koja privlači turiste. Kada stignete u Veneciju imate osjećaj kao da je vrijeme stalo i vratilo vas u doba Mletačke Republike. Grad je poznat po kanalima, gondolama i bogatoj povijesti. Također kroz povijest bila poznata kao neovisni grad koji je bio središte Mletačke Republike. Brojni su nazivi koji ju krase poput „Dominantna“, „Presvijetla“, „Kraljica Jadrana“, „Grad vode“, „Grad mostova“, i „Grad svjetlosti.“, a često joj se pridaje epitet najljepšeg grada na svijetu. Ono po čemu je još poznata, osim ljepote, jesu poplave koje su najčešće u jesenskom i zimskom dijelu godine. Prostire se na 117 otoka i otočića, a današnja Venecijanska laguna rezultat je velikih ljudskih intervencija baš iz razloga čestih poplava. Poznati književnici poput Francesca Petrarce, Goethea, Charles Dickensa često su opisivali Veneciju u svojim djelima.

Od znamenitosti najviše se ističu:

Most uzdaha konstruirao je Antonio Contino početkom 17. stoljeća. Most je sagrađen kako bi povezao stari i novi zatvor, a postoje dvije priče o tome kako je dobio svoje ime. Prva kaže da su zatvorenici uzdisali prolazeći kroz njega jer su tada posljednji put vidjeli vanjski svijet, dok druga malo romantičnija verzija priče kaže da se radi o uzdasima zaljubljenih parova koji se poljube prolazeći ispod mosta u gondoli jer postoji vjerovanje da će doživjeti „vječnu ljubav“ ako učine to u sumrak.

Knežev dvor je palača koja je nekoć bila najvažnija zgrada u Veneciji, a danas je jedna od nezaobilaznih znamenitosti. U njoj su svoje odaje imali venecijanski vođe i bila je centar moći Mletačke Republike.

Bazilika svetog Marka najslavnija je gradska crkva koja se nalazi na Trgu sv. Marka. Često je nazivaju “Zlatnom crkvom” zbog uporabe zlata pri ukrašavanju crkve koja je najbolji primjer bizantske arhitekture.

Kanal Grande koji se nalazi u starom dijelu Venecije ujedno je i najveći kanal u Veneciji. Po njemu se odvija najveći dio javnog prijevoza u gradu. Okolica koja okružuje Kanal veoma je povijesno očuvana i dojmljiva, a tržnica koja se nalazi u blizini Kanala u doba karnevala prepuna je zanimljivih maski i kostima. U dužini Kanala nalaze se 170 prekrasnih palača. Ima oblik slova S i dug je 3.800 metara.

Duždeva palača bila je sjedište mletačke vlasti. Unutar nje bili su smješteni sudovi i zatvori. Pretpostavlja se kako je upravo Dioklecijanova palača u Splitu poslužila kao uzor za izgradnju Duždeve palače. Palaču je u 16. stoljeću uništio požar, no kasnije je obnovljena.

Josipa Radoslavić